Gratis (school)maaltijden voor de basis- en middelbare schoolleerlingen

Goed initiatief, vanaf vandaag woensdag 29 maart 2023 is het mogelijk om gratis schoolmaaltijden te krijgen voor leerlingen van de basischool en middelbare scholen. Hiervoor kunnen de scholen zich aanmelden op schoolmaaltijden.nl

Bron: rijksoverheid.nl/ac...art

Goed om te weten:
> Het ministerie van OCW heeft samen met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) in kaart gebracht welke scholen het meeste behoefte hebben aan de gratis maaltijden. Dat zijn scholen waarvan 30% of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Daarnaast komen ook leerlingen in het speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in aanmerking voor een gratis schoolmaaltijd.

Hoe het werkt:
De school kan de aanvraag doen er zijn 2 opties:

Keuze 1: Maaltijd op school

hiervoor ontvangt de school een vergoeding en zo kan de school onder andere de volgende opties beschikbaar stellen aan de leerlingen.

  • Organiseren van ontbijt of lunch op school, met hulp van ouders/verzorgers

  • Zelf eten klaarmaken, samen met de leerlingen (bijvoorbeeld leerzame lessen over voeding)

  • Samenwerken met ondernemers/supermarkten in de buurt

  • Fruit beschikbaar stellen

  • Eten inkopen via een bedrijf dat eten regelt

  • Een (koel)kast op school inrichten met producten die een tijd goed blijven waar ouders/verzorgers/kinderen (anoniem) iets uit kunnen pakken

Keuze 2: Boodschappenkaarten voor ouders/verzorgers

  • De school kiest voor persoonlijke hulp aan ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers krijgen boodschappenkaarten. Op deze kaart staat geld waarmee zij  in bepaalde winkels eten kunnen kopen voor hun kinderen.

hierbij de link met de volledige voorwaarden > schoolmaaltijden.nl/wp...pdf

El_Cheapo
1 jaar ago