Studentenbeurs is weer terug

Je kunt vanaf vandaag weer je studentenbeurs aanvragen!

Aanvragen kan via deze pagina >>duo.nl/pa...jsp

Informatie>> rijksoverheid.nl/on...ing

studenten in het hoger onderwijs een basisbeurs kunnen krijgen van € 274,90 euro (uitwonend), of € 110,30 (thuiswonend) per maand; 

de basisbeurs voor uitwonende studenten in het hoger onderwijs en in het mbo en de basistoelage voor uitwonende scholieren in studiejaar 2023/2024 tijdelijk omhoog gaan met € 164,30;

studenten deze basisbeurs (prestatiebeurs) niet hoeven terug te betalen als ze binnen 10 jaar hun diploma halen;

alle studenten kunnen een aanvullende beurs van maximaal € 416 per maand ontvangen als hun ouders niet meer verdienen dan ongeveer €70.000;de bijverdiengrens in het mbo vervalt;

de voorwaarden voor de terugbetaling van de studieschuld gelijk worden voor het mbo en hoger onderwijs. Zoals de hoogte van de maandelijkse terugbetaling, periode van terugbetaling en het startmoment. 

El_Cheapo
11 maanden ago