Tanken goedkoper op 1 april

Vanaf 1 april word de accijns verlaagt op tanken.

Het gaat hierbij om een verlaging van 17,3 cent per liter bezine en 11,1 cent op een liter Diesel.

Voor LPG gaat de prijs met 4,1 cent per liter omlaag.

Dit is allemaal gedaan om de energieprijzen te dempen en de koopkracht te verbeteren.

Zie hier de pagina van de overheid >> https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/accijns-tijdelijk-verlaagd-in-2022

Dit staat op de pagina:

 • Accijns tijdelijk verlaagd in 2022 (update)

  31-03-2022

  Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (diesel) en 4,1 cent (LPG/LNG) per liter.

  Bedrijven kunnen onder voorwaarden vanaf 1 april teruggaaf vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief.

  Teruggaaf alleen voor bedrijven

  Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo'n opslagplaats.

  De verlaging geldt voor bedrijven met een eigen opslagplaats, zoals:

  • tankstations
  • transportbedrijven
  • loon- en grondverzetbedrijven
  • glastuinbouwbedrijven
  • landbouwbedrijven
  • hoveniersbedrijven

  Het gaat dus niet om brandstof in de brandstoftank van personen-, bedrijfs-, of vrachtauto's.

  Voorwaarden voor teruggaaf

  Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane.

  Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

  • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
  • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
  • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk. 
   Als een telwerk ontbreekt, legt u vast hoe u de voorraad bepaald hebt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een peilstok. Maak hier foto's van en bewaar die in uw administratie.
      

  U krijgt alleen teruggaaf als de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet u kunnen aantonen. Meer hierover leest u in het Handboek accijns, hst. 50.20.00, paragraaf 2.7 .

  Bewaar alle gegevens en bewijzen in uw administratie. Als we erom vragen, moet u de gegevens en bewijzen kunnen overleggen.

  Vraag om teruggaaf via Mijn Douane

  Kies in Mijn Douane voor het tabblad 'accijns' en daarna bij 'teruggaaf' voor 'Teruggaaf o.g.v. art. 84b WA'. Bereken zelf het bedrag dat u terugkrijgt. Dit zijn de teruggaafbedragen per liter:

  • 17,3 cent (ongelode benzine)
  • 11,1 cent (diesel)
  • 4,1 cent (LPG en LNG)
  Naheffing in 2023

  Omdat de tariefsverlaging tijdelijk is, wordt het tarief per 1 januari 2023 weer verhoogd. Meer informatie hierover leest u in december op deze website.

El_Cheapo
1 jaar ago