Deze aanbieding is helaas niet meer beschikbaar
Bekijk de andere Boodschappen deals
Etenover.nl help de leveranciers

Etenover.nl help de leveranciers

Geldig t/m: 30-01-23 15:12
Geldig t/m: 30-01-23 15:12

Aangezien heel veel bedrijven niet meer kunnen leveren aan de horeca kun jij ze helpen om voordelig van hun eten af te komen, zodat ze deze niet hoeven te vernietigen.

Hierover was een mooi stuk op de https://nos.nl/artikel/2327710-42-000-kilo-aan-soep-bami-en-andere-verse-producten-over-weggooien-nooit.html zo kun jij ze helpen door via etenover.nl iets te bestellen.


Verlopen

Deal score: 81