Deze aanbieding is helaas niet meer beschikbaar
Bekijk de andere Sim Only abonnementen deals
Tot €100,- cashback op een 2-jarig abonnement van 5GB of hoger voor ING klanten in de lebarashop

Tot €100,- cashback op een 2-jarig abonnement van 5GB of hoger voor ING klanten in de lebarashop

Geldig t/m: 30-06-22 23:59
Geldig t/m: 30-06-22 23:59

Ontvang tot wel €100,- cashback  op een 2-jarig abonnement van 5GB of hoger voor ING klanten in de lebarashop, GEEN AANSLUITKOSTEN.

Indien je voor minder doet krijg je 50 euro cashback. Cashback claimen doe je via claimjecadeau.nl.

Een snelle rekensom voor elk van de opties;

Optie 1 (1GB + 150 SMS/Min ) is €85 >> €3,54 per maand
=> 3 maanden x €3 + 21 Maanden x €6 = 135 euro. Hier gaat dan 50 euro cashback af en kom je op 85 euro

Optie 2 (5GB + onbeperkt bellen/ms ) is €125 >> €5,20 per maand
=> 3 maanden x €5 + 21 maanden x €10 = €225. Hier gaat dan 100 cashback af en kom je op 125 euro

Optie 3 ( 10GB + onbeperkt Bellen/sms ) is €260 >> €10,83 per maand
=> 3 maanden x €8 + 21 maanden x €16 = €360. Hier gaat dan ook 100 euro als cashback af en kom je op €260

Zie hieronder

Toevoeging

De actievoorwaarden :

Lebara met tot €100 cashback bij ING (01 mei t/m 30 juni 2022)

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Lebarashop.nl. Lebarashop.nl is een handelsnaam van Direct Business B.V., gevestigd aan de van Miereveldstraat 9 te Amsterdam.
 2. Deze voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de Algemene Voorwaarden van Lebara en Lebarashop.nl.
 3. Je kunt gebruik maken van deze actie als je ING-klant bent. Sim Only abonnement van Lebara is te bestellen op ing.lebarashop.nl.
 4. Een bestelling van een nieuw tweejarig Lebara Sim Only abonnement van 5, 7 of 10GB geeft recht op een cashback van €100,-. Een bestelling van een nieuw tweejarig Lebara Sim Only abonnement van 1 of 2GB geeft recht op een cashback van €50,-. Onder een nieuw tweejarig Lebara Sim Only abonnement worden gerekend: geheel nieuwe aansluitingen en migraties van Lebara prepaid naar Sim Only. Verlengingen van abonnementen zijn uitgesloten van deze actie.
 5. Per persoon kan één aanvraag voor cashback worden gedaan.
 6. Ieder die een bestelling doet op ing.lebarashop.nl gaat akkoord met en zal voldoen aan de bepalingen in deze voorwaarden. Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun naam, e-mailadres en bankrekeningnummer aan Lebarashop.nl, indien door hen een product van Lebara wordt gekocht. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ter registratie van de deelname aan de actie en ter uitbetaling van de cashback.
 7. Een cashback kan worden geclaimd door een deelnemer na betaling van de tweede factuur van Lebara.
  De eerste factuur ontvangt een deelnemer enkele werkdagen na de bestelling van zijn Lebara Sim Only. De tweede factuur ontvangt hij aan het begin van de maand, nadat hij zijn Sim Only heeft geactiveerd.
 8. De cashback kan tot 5 maanden na de Sim Only bestelling worden geclaimd op claimjecadeau.nl.
 9. In de volgende gevallen zal het recht op de cashback van Lebarashop.nl komen te vervallen:
  • De klant heeft Lebara verlaten op het moment dat hij zijn cashback claimt.
  • Het bestelde Sim Only abonnement van Lebara is niet geactiveerd.
  • Het Sim Only abonnement is opgezegd binnen de 14 dagen bedenktijd.
  • Het Sim Only abonnement van Lebara is afgesloten op een andere pagina dan ing.lebarashop.nl.
 10. De deelnemer komt alleen in aanmerking voor de cashback wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Het is niet mogelijk om achteraf aanspraak te maken op de cashback, wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan. Ook is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor de cashback wanneer op een andere manier dan via ing.lebarashop.nl de bestelling is geplaatst (of telefonisch op het op ing.lebarashop.nl vermelde telefoonnummer).
 11. Deelname aan de actie staat gedurende de actieperiode open voor natuurlijke personen.
  • Minderjarigen zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers hebben een aantoonbare woon- of verblijfplaats in Nederland.
  • Deelnemers hebben een rekeningnummer bij een Nederlandse bank.
  • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
  • Lebarashop.nl kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit.
  • In geval van misbruik, fraude, manipulatie, of omzeiling van of inbreuk op deze voorwaarden is Lebarashop.nl gerechtigd (een) deelnemer(s) uit te sluiten van deze actie.
  • Lebarashop.nl is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de uitgesloten deelnemer(s) hiervan te informeren of daartoe bewijs te leveren.
  • Lebarashop.nl is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
 12. Lebarashop.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Voorwaarden gedurende de looptijd van deze actie eenzijdig te wijzigen dan wel zonder opgave van reden deze actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder dat Lebarashop.nl of Lebara daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden zijn jegens de deelnemers.
 13. Deelnemers kunnen aan de informatie op de website ing.lebarashop.nl geen rechten ontlenen.
  In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een voor deelnemer bindend besluit worden genomen door Lebarashop.nl.
 14. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Lebarashop.nl gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 15. De actieperiode begint op 01 mei 2022 en eindigt op 30 juni 2022 om 23:59 uur (hierna: “actieperiode”). Lebarashop.nl kan deze actieperiode verlengen of wijzigen.
 16. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de voorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Verlopen

Deal score: 1050


Blijf op de hoogte van de allerbeste deals

Ben je een koopjesjager? Deel de beste deals met de community en ontvang als eerste de beste deals, kortingscodes en gratis producten in je mailbox!